Vyhľadať
Close this search box.
Monitorovacie systémy pre ropné rafinérie

Monitorovanie blendingov

Analyzátory NIR, FTIR a RAMAN na monitorovanie blendingových procesov Chemometrické modelovanie na dosiahnutie zhody s laboratórnymi rozbormi.

Analyzátory fyzikálnych vlastností uhľovodíkových produktov

Kontinuálne analyzátory na určenie destilačnej krivky, bodov hmly, mrznutia, vzplanutia, farby, viskozity a ďalších zložiek v súlade s normami ASTM a ISO.

Clausov proces

Analyzátory na spoľahlivé monitorovanie H2S, SO2, COS a ďalších zložiek potrebných na riadenie Clausovho procesu s minimálnymi nárokmi na údržbu.

Síra v plynoch

Monitorovanie H2S a ostatných sírnych zložiek, ako aj celkovej síry v rozličných plynných zmesiach a v odplynoch Analyzátory pracujú podľa aplikácie na princípe chromatografie, TDL, UV absorpcie alebo acetátovej pásky.Síra v kvapalinách

Monitorovanie obsahu síry v uhľovodíkových kvapalinách. Analyzátory pracujú na princípe UV absorpcie alebo XRF.

Prístroje na detekciu a určenie hrúbky olejovej vrstvičky na povrchu vody. Príložné prietokomery plynov a kvapalín

Príložné prietokomery na určenie prietoku horúcich kvapalných produktov bez zásahu do potrubia pri destilačných jednotkách. Príložné prietokomery umožňujú taktiež rozlíšiť identifikáciu produktu v potrubí a tiež monitorovanie prietoku plynov.

Prietok fakľových, odpadových a procesných plynov

Tepelne-vodivostné prístroje na monitorovanie prietoku znečistených plynov s premenlivou vlhkosťou a zložením.

 

 

Prístroje na analýzu prítomnosti uhľovodíkov v procesných, chladiacich a odpadových vodách, ako aj v kondenzáte. Široký sortiment prístrojov určených na sledovanie aromatických aj alifatických uhľovodíkov.

 

 

Analýza ropy a ostatných kvapalných produktov

Infračervené analyzátory na určenie zloženia ropy a ostatných procesných kvapalín v rafinériách. 

Odvodňovanie nádrží

Automatický systém odvodňovania nádrží so spoľahlivým bezúdržbovým kapacitným snímačom s nastaviteľnou citlivosťou. TK Drain je náhradou staršieho modelu Pautbac II ktorého výroba bola ukončená.

 

Analýza kyslíka, uhľovodíkov, CO a CO2 v rafinériách a etylénových jednotkách

Analyzátory na báze preladiteľných laserom, RAMAN technológie a IČ absorpcie na spoľahlivú analýzu v rafinérskych procesoch a etylénových jednotkách. 

Selektívne monitory obsahu vodíka v rozličných plynných zmesiach. 

Voda v uhľovodíkoch

Kapacitné monitory obsahu vody v uhľovodíkových kvapalinách. 

AMS

Automatické emisné monitorovacie systémy s QAL1 certifikátom v súlade s normou EN14181. 

DENOX a rosný bod kyslých plynov

Monitorovanie rosného bodu kyslých plynov, SO3, H2SO4 a ABS pri spaľovaní tekutých palív s vysokým obsahom síry, ktoré umožňujú minimalizovať problémy s upchávaním a koróziou. 

Ohrevy nádrží a potrubí s pevným či elektrickým ohrevom. Viac informácií sa dozviete v samostatnej sekcií Trasové ohrevy.

Na stiahnutie