Vyhľadať
Close this search box.
Analytické riešenia pre farmaceutický priemysel

Laboratórne aj on-line TOC analyzátory Sievers-Veolia sú etalónom presnosti analýzy organického znečistenia vody s citlivosťou už od 0,03 ppb. Vďaka oddeleniu vzorky od meracieho článku CO2 prestupnou membránou nie je presnosť merania ovplyvnená komponentmi s vplyvom na vodivosť vody. Hodnota TOC je nezávislá na chemickom zložení organických látok.
Validované on-line monitorovanie TOC umožňuje kontinuálne sledovanie kvality, minimalizuje riziká a znižuje náklady na laboratórne analýzy.

Monitorovanie čistých priestorov

Práškové produkty

Pri výrobe tabletiek alebo kapsulovaných produktov možno s výhodou použiť kontinuálne spektrometrické analyzátory. Prístroje umožňujú pripojenie viacerých spektrometrických sond ku centrálnej jednotke, alebo sú vybavené batériovým napájaním a WIFI komunikáciou s určením pre montáž na bubon miešadla, s ktorým rotujú a sledujú homogenizáciu miešaných zložiek. Aplikačné určenie spektrometrických prístrojov je najmä granulácia, sušenie, blending, kapsulácia a obaľovanie. Meria sa najmä homogenita, spojivo, zväčšovanie granúl, vlhkosť a hrúbka obalovej vrstvičky.

Monitorovanie čistých priestorov

  • Čítače častíc na monitorovanie čistých priestorov s možnosťou identifikácie baktérií
  • Prenosné čítače častíc s možnosťou identifikácie meranej lokality a automatickým vyhodnotením dát systémom
  • Analyzátor mikróbov v reálnom čase v súlade s monitorovaním živých organizmov s bezpečnou identifikáciou na základe rozličných kritérií
  • Kondenzačné čítače nanočastíc v tlakových plynových rozvodoch
  • Stacionárne čítače častíc s externým alebo zabudovaným čerpadlom.

Monitorovanie čistých priestorov

Biodekontaminácia

  • Zníženie kontaminantov v čistých priestoroch o 6 rádov je možné len pomocou peroxidu vodíka v plynnej fáze.
  • Najkompaktnejší vyvíjač pár H2O2 na trhu s výkonom do 200 m3/h.
  • Mobilný vyvíjač pár H2O2 s možnosťou použitia vnútri i z vonkajšieho dekontaminovaného priestoru. Súlad s SW CFR 21 časť 11
  • Vyvíjač na integráciu do zariadení výrobcov vybavenia pre čisté priestory

Čisté plyny

Prístrojové vybavenie Servomex na sledovanie vo farmaceutických a medických aplikáciách.
Monitorovanie čistých priestorov

Monitorovanie pracovného prostredia

Sledovanie koncentrácie toxických látok v ovzduší pracovných priestorov.

Odpadové vody a ČOV

Meranie znečistenia odpadových vôd z farmaceutickej výroby, optimalizácia prevádzky ČOV.

Na stiahnutie