Vyhľadať
Close this search box.
Hutníctvo a metalurgia

Analýza plynov

 • Koncentrácie O2, CO, CH4 a H2 v atmosfére pecí a koksárenských plynov
 • Optimalizácia spaľovacích procesov
 • Monitorovanie nábehu vysokých pecí
 • Sledovanie inertizačných procesov
 • Prietok koksárenských, vysokopecných a fakľových plynov
 • Prietok pary
 • Prietok stlačeného vzduchu
 • Monitorovanie Clausovho procesu
 • Meranie čistoty technických plynov
 • Sledovanie HF v zlievarňach hliníka
 • Sledovanie H2
 • Prietok pary
 • Prietok stlačeného vzduchu
Monitorovanie nábehu vysokých pecí
Monitorovanie nábehu vysokých pecí
Monitorovanie nábehu vysokých pecí
Monitorovanie nábehu vysokých pecí

Analýza kvapalín

 • Monitorovanie úniku uhľovodíkov
 • Zloženie mazacích emulzií
 • Sledovanie galvanizačných procesov
 • Monitorovanie procesu čistenia odpadových vôd
 • Zloženie roztokov pri spracovaní medi a hutníctve ostatných farebných kovov
 • Sledovanie morenia pri povrchových úpravách
 • Výška peny na vodivých a nevodivých kvapalinách

Analýza častíc

 • Identifikácia poškodených filtračných rukávov
 • Sledovanie účinnosti filtračných systémov
 • Monitorovanie častíc v pracovnom prostredí
 • Meranie emisií TZL 
Monitorovanie nábehu vysokých pecí

Monitorovanie prietoku a tlaku

 • Príložné prietokomery
 • In-situ prietokomery
 • Prietokomery práškov a granulátov
 • Tlakomery odolné vibráciám
Monitorovanie nábehu vysokých pecí

Monitorovanie vlhkosti

 • Rosný bod a vlhkosť plynov
 • Obsah vody v kvapalinách
 • Vlhkosť tuhých látok

Ekológia a pracovné prostredie

 • Automatické emisné monitorovacie systémy s certifikáciou QAL1 podľa EN14181
 • Monitorovanie imisií v okolitom ovzduší
 • Sledovanie toxických a výbušných plynov v pracovnom prostredí
 • Kalibrátory detektorov toxických plynov s internýmvyvíjaním kalibračného plynu
 • Testery prostriedkov na ochranu dýchania
 • Sledovanie prašnosti pracovného prostredia
 • Rozptylové modely pre prípady nebezpečných únikov
Monitorovanie nábehu vysokých pecí

Ostatné

 • Detekcia plameňa
 • Optimalizácia spaľovacích procesov
 • Trasové ohrevy a fitingy
 • Monitorovanie nábehu vysokých pecí, oceliarní, zlievarní, koksární, hliníkarní, výroby medi a ostatných farebných kovov
 • Monitorovacie systémy pre sledovanie recyklácie kovov
 • Monitorovanie valcovacích zariadení

Na stiahnutie