Vyhľadať
Close this search box.
Monitorovanie pracovného prostredia

Stacionárne a prenosné detektory toxických a výbušných plynov v pracovnom prostredí

Detektory je možné vybaviť elektrochemickým vyvíjačom testovacieho plynu na overenie správnej funkcie prístroja.

Sledovanie stopového znečistenia vo vnútorných priestoroch

Multikomponentné viackanálové analyzátory na princípe chromatografie alebo hmotnostnej, či optickej spektrometrie s možnosťou konti- nuálneho monitorovania viacerých lokalít súčasne

Čítače častíc

Sledovanie čistých priestorov vo farmaceutickej, medickej a elektronickej výrobe. Systémové riešenia na monitorovanie čistých priestorov v zmysle noriem.

Prístroje na nastavenie a testovanie vzduchotechnických zariadení

Prístroje na sledovanie prietoku, teploty a vlhkosti vzdušniny, prievanu a účinnosti filtrov

Osobné čerpadlá sú vybavené filtrami na zachytenie požadovaných škodlivín. Analýzou filtra sa potom určí expozícia pracovníkov počas pracovnej smeny.

Prístroje na dezinfekciu priestorov pomocou pár peroxidu vodíka

Tieto prístroje účinne likvidujú baktérie a vírusy aj v skrytých priestoroch.

Zariadenie na testovanie integrity vzduchotechnických zariadení

Tento prístroj slúži na odhalenie netesností v rozvodných systémoch.

Prenosné a stacionárne monitory prachu v pracovnom prostredí

Prístroje na sledovanie hmotnostnej koncentrácie častíc PM10, PM2.5 a PM1, ako aj čítače nanometrických aj mikrometrických častíc. Kondenzačné čítače na sledovanie nanometrických častíc z kopírok a laserových tlačiarní.

Na stiahnutie