Vyhľadať
Close this search box.
Monitorovanie vlhkosti

Obsah vody v plynoch, kvapalinách a aj tuhých látkach je dôležitým parametrom mnohých technologických procesov. Vzhľadom na rôznorodosť aplikácií skupina ECM ponúka svojim klientom širokú paletu riešení svojich partnerských spoločností.

Vlhkosť (rosný bod) plynov

Technologické plyny

Servomex AquaXact 1688

Univerzálny kvalitný prístroj s tenkou vrstvou Al2O3 na monitorovanie ppm koncentrácií vody, resp. rosného bodu vody v plynoch v rozsahu -100°C až +20°C. Sondu je možné používať samostatne, možno ju pripojiť k digitálnemu kontroléru, alebo ako rozširujúcu jednotku plynových analyzátorov Servomex.

Analyzátory sú určené na monitorovanie stopovej vlhkosti čistých plynov pomocou princípu preladiteľnej laserovej diódy (TDL). Prístroj nevykazuje drift, nevyžaduje kalibráciu a má dobrý prah detekovateľnosti iba 75 ppt!

Spoločnosť MEECO je vedúcim výrobcom analyzátorov na báze technológie P2O5. Ide otechnológiu, ktorá je predpísaná na monitorovanie medických plynov. Snímače majú veľmi nízky objem meracieho článku, čo umožňuje rýchlu odozvu a citlivosť merania už od 0,5 ppb.
Okrem medických plynov sa prístroje MEECO často používajú aj na sledovanie vlhkosti priemyselných plynov, prístrojového vzduchu a plynov pre polovodičový priemysel. Kdispozícii je špeciálne vyhotovenie snímača, určeného na monitorovanie vlhkosti chlóru.

Analyzátory Unisearch TDL sú určené na monitorovanie zloženia spalín. Medzi inými sú QAL1 certifikované podľa normy EN 14181 na sledovanie vlhkosti spalín v rámci automatického monitorovania emisií.

Analyzátory pozostávajú z vlastného analyzátora a z oddelenej optickej snímacej časti montovanej na dymovod alebo komín. Snímacia časť je s analyzátorom prepojená optickým, resp. koaxiálnym káblom. K jednému analyzátoru je možno pripojiť až 12 snímacích modulov, ktoré môžu byť vzdialené aj stovky metrov.

Vlhkosť kvapalín

V mnohých dielektrických kvapalinách sa často požaduje monitorovanie obsahu vody.
Partnerom ECM je spoločnosť Zelentech, ktorá vyrába snímače obsahu vody v rozličných vyhotoveniach.

Vlhkosť pevných materiálov

Podľa typu monitorovaného materiálu ECM poskytuje niekoľko druhov prístrojových riešení.
Spoločnosť MoistTech je výrobcom NIR analyzátorov na sledovanie vlhkosti povrchovej vrstvy práškov, granulátov, potravinárskych produktov a tabaku.

Spoločnosť Realtime Instruments je výrobcom mikrovlnných analyzátorov MoistScan, ktoré sú určené na monitorovanie voľnej vody v objeme materiálu, ktorý sa nachádza na prepravných pásoch alebo v potrubí.

V prípade, že môže dôjsť k zamrznutiu materiálu a zmene skupenstva obsiahnutej vody, riešením je analyzátor AllScan, ktorý pracuje na gama spektrometrickom PGNAA princípe. Ide o elementárny analyzátor jednotlivých prvkov obsiahnutých v materiáli. Zabudovaný chemometrický systém umožňuje aj kontinuálne monitorovanie celkovej vlhkosti materiálu na prepravnom páse.

Liebherr je výrobcom kapacitných snímačov na kontaktné sledovanie vlhkosti sypkých materiálov, ako sú piesok, stavebné materiály a potraviny na prepravníkoch alebo v potrubiach.

Na stiahnutie