Vyhľadať
Close this search box.
Odpadové vody a ČOV

Zloženie vody na prítoku a odtoku z ČOV

Kompaktné analytické systémy určené na monitorovanie TOC, CHSK, BSK, fosfátov, amoniaku, ORP, kyslíka, fenolov, BTX uhľovodíkov, pH, zákalu a ďalších zložiek.Automatické vzorkovače

Automatické vzorkovače určené pre neskoršiu laboratórnu analýzu kvality vôd. K dispozícii sú prenosné, stacionárne a samočistiace prístroje.

Kovy v odpadových vodách

Multikomponentné analyzátory stopových koncentrácií kovov vo vode ako sú napr. ortuť, arzén, hliník, železo, mangán…

 

In-situ prístroje na kontinuálne monitorovanie organickej záťaže a toxicity odpadových vôd, bez potreby čistenia snímacej elektródy.

Ropné znečistenie

Analyzátory obsahu ropy vo vode alebo jej vrstvičky na povrchu. K dispozícii sú vyhotovenia pre široké spektrum aplikácií.

Bezkontaktné meranie výšky hladiny a prietoku v kanalizačných vodovodoch

Mikrovlnné bezkontaktné meranie prietoku v otvorených kanáloch. Prístroj má celosvetovú certifikáciu presnosti merania.

Sledovanie prietoku v potrubiach príložnými prietokomermi

Príložné prietokomery na monitorovanie odpadovej i pitnej vody z vonkajšej strany potrubia.

Nitrifikácia a denitrifikácia v ČOV

Monitorovanie nitrifikácie, denitrifikácie a kalového hospodárstva ČOV za účelom optimalizácie prevádzky a minimalizácie nákladov.

Výška a hustota kalu

Prístroje na určenie výšky kalu pod vodnou hladinou v ČOV. Ultrazvukové meranie hustoty kalu.

Monitor hrúbky vrstvy uhľovodíkov na vodnom povrchu na optimalizáciu ich odlúčenia, najmä v rafinérskych a energetických aplikáciách.Zloženie plynu z aeróbneho stupňa

Monitorovanie prietoku a zloženia vlhkých bioplynov a anaeróbnych stupňov ČOV.

Na stiahnutie