Vyhľadať
Close this search box.
Odpadové vody a ČOV

Zloženie vody na prítoku a odtoku z ČOV

Kompaktné analytické systémy určené na monitorovanie TOC, CHSK, BSK, fosfátov, amoniaku, ORP, kyslíka, fenolov, BTX uhľovodíkov, pH, zákalu a ďalších zložiek.Automatické vzorkovače

Automatické vzorkovače určené pre neskoršiu laboratórnu analýzu kvality vôd. K dispozícii sú prenosné, stacionárne a samočistiace prístroje.

Kovy v odpadových vodách

Multikomponentné analyzátory stopových koncentrácií kovov vo vode ako sú napr. ortuť, arzén, hliník, železo, mangán…

 

In-situ prístroje na kontinuálne monitorovanie organickej záťaže a toxicity odpadových vôd, bez potreby čistenia snímacej elektródy.

Ropné znečistenie

Analyzátory obsahu ropy vo vode alebo jej vrstvičky na povrchu. K dispozícii sú vyhotovenia pre široké spektrum aplikácií.

Bezkontaktné meranie výšky hladiny a prietoku v kanalizačných vodovodoch

Mikrovlnné bezkontaktné meranie prietoku v otvorených kanáloch. Prístroj má celosvetovú certifikáciu presnosti merania.

Sledovanie prietoku v potrubiach príložnými prietokomermi

Príložné prietokomery na monitorovanie odpadovej vody z
vonkajšej strany potrubia na Dopplerovskom princípe, s
možnosťou príložného merania hladiny pri nezaplnených
potrubiach.

Nitrifikácia a denitrifikácia ČOV

Monitorovanie nitrifikácie, denitrifikácie a kalového hospodárstva ČOV za účelom optimalizácie prevádzky a minimalizácie nákladov.

Výška a hustota kalu

Prístroje na určenie výšky kalu pod vodnou hladinou v ČOV. Ultrazvukové meranie hustoty kalu.

Monitor hrúbky vrstvy uhľovodíkov na vodnom povrchu na optimalizáciu ich odlúčenia, najmä v rafinérskych a energetických aplikáciách.Zloženie plynu z aeróbneho stupňa

Monitorovanie prietoku a zloženia vlhkých bioplynov a anaeróbnych stupňov ČOV.

Selektívne monitorovanie NO2 a NO3

Selektívne monitorovanie dusitanov a dusičnanov aj pri
výraznom rozdiele koncentrácií za účelom efektívnejšej
aerácie a minimalizácie emisií skleníkových plynov.

Snímače kalu a kyslíka v aerácii

Odolné snímače s automatickým čistením a autokalibráciou s
veľkou dynamikou merania.

Monitorovanie Coli baktérií

Analyzátor Coli baktérií s 15-minútovou odozvou. Enzymatická metóda merania.

 

Kamery na monitorovanie kanalizácie

Kamerové systémy na sledovanie kritických úsekov kanalizačných systémov, kedy zmena farby odpadovej vody môže byť indikátorom znečistenia. Aktiváciou vzorkovača je odobraná vzorka na laboratórnu analýzu.

Detektory sírovodíka na monitorovanie ovzdušia v kanalizačných rozvodoch

Detektory môžu byť vybavené autoverifikačným modulom s
vyvíjačom H2S.

Na stiahnutie