Vyhľadať
Close this search box.
Monitorovacie systémy pre cementárne

V spolupráci s partnerskou spoločnosťou Enotec ponúkame vodou chladené odberné sondy. Periodické pootáčanie sondy zabraňuje usadzovaniu a ohýbaniu sondy. Vnútro sondy je automaticky čistené spätným prefukom a mechanickým čistením ústia sondy pomocou výsuvného piestika. V sonde môžu byť zabudované snímače O2. Na monitorovanie zložiek spalín pomocou externých analyzátorov je určené pripojenie pomocou vyhrievaného vedenia.

Prietok sypkých látok

Monitorovanie O2 a CO

Monitorovanie O2 a CO pre zachovanie bezpečnosti prevádzky v mlynoch, predohrevoch a kalcinátore.

Prietok sypkých látok

CEMS: Kontinuálny emisný monitorovací systém

ECM poskytuje EN 14181 QAL1 certifikované AMS.

Prietok sypkých látok

Monitorovanie prachu

Monitorovanie prachu na efektívnu identifikáciu vadných filtračných rukávov.

Prietok sypkých látok
Prietok sypkých látok

Sledovanie prietoku vzdušniny

Sledovanie prietoku vzdušniny s vysokým obsahom uhoľného prášku, vápenca či cementu vo vzduchovodoch s teplotou až do 1000°C.

Prietok sypkých látok

Termografia na analýzu teplôt v peci a chladiči zlinku.

Elementárna analýza minerálov na triedenie vápenca z lomov a na dávkovanie aditív do materiálu prepravovaného do mlynice.

Prietok sypkých látok – Kapacitné a mikrovlnné sledovanie hmotnostného prietoku, rýchlosti prúdenia a indikácie prietoku sypkých látok.

Sledovanie vlhkosti a zloženia alternatívnych palív

Sledovanie vlhkosti a zloženia alternatívnych palív.

Na stiahnutie