Vyhľadať
Close this search box.
Analyzátory koncentrácie a veľkosti častíc

Častice v ovzduší predstavujú významný rizikový faktor pre ľudské zdravie. Monitorovacie prístroje sledujú častice v rozmerovom rozsahu od 2,5 nanometra až do desiatok mikrometrov pre rozličné aplikácie:

  • atmosférický výskum
  • imisné monitorovacie systémy
  • čisté priestory
  • nanotechnológie
  • farmaceutický výskum
  • bio exhaláty
  • testovanie motorov
  • toxikológia
  • mikrobiálna detekcia

Na stiahnutie