Vyhľadať
Close this search box.
Hydrometeorológia

ECM dodáva vysokokvalitné systémy pre profesionálne hydrologické a meteorologické aplikácie:

 • Meteorologické a klimatologické monitorovacie stanice a ich komponenty
 • Zrážkomerné stanice
 • Hydrologické monitorovacie systémy
 • Miniatúrne hydrologické systémy určené na monitoring podzemných vôd vo vrtoch

Hlavné aplikácie:

 • Protipovodňová Ochrana
 • Lavínové výstrahy a predpovede
 • Klimatologický výskum
 • Hrádzové systémy
 • Priemysel (ťažba, energetika,…)
 • Kanalizácia
 • Odvod vôd z prívalových dažďov
 • Čistiarne odpadových vôd
 • Poľnohospodárstvo a závlahy

Hĺbka snehovej pokrývky:

 • Bezúdržbová keramická membrána
 • Zabudovaná teplotná kompenzácia
 • Intenzívne pulzy na presné meranie počas sneženia

Vodná hodnota snehu:

 • Bez nemrznúcej kvapaliny
 • Robustná hliníková konštrukcia
 • Rozsah 200-3000mm SWE

Vodná hodnota+ľad:

 • Predpoveď topenia
 • Eliminácia ľadového premostenia
 • Hĺbka, hustota, tekutý obsah a ľad

Topenie snehu:

 • Predpoveď topenia
 • Jednoduchá inštalácia
 • Hĺbka, hustota, tekutý obsah a ľad v blízkosti povrchu

Automatická meteorologikcá stanica:

 • Odolná konštrukcia pre vysokohorské podmienky
 • 30-ročné skúsenosti

Detekcia náľadia:

 • Komplexné hodnotiace kritériá ( rosný bod, bod mrznutia, teplota)
 • Ľahká integrácia do exitujúcich systémov
 • Snímače pre rozličné aplikácie ( letiská, horské podmienky, energetické rozvody, veterné turbíny)

Prietok horských riek a potokov:

 • Mobilné vybavenie na základe stopových markerov
 • Bez potreby znalosti profilu
 • Validácia existujúcich systémov

Prietokomery pre rieky a kanály -15m/35m:

 • Stacionárne bezkontaktné meranie
 • Bezúdržbový systém
 • Jednoduchá inštalácia nad hladinou

Prenosné prietokomery pre rieky a kanály:

 • Mobilné bezkontaktné prístroje
 • Inštalácia na zábradlí, trojnožke alebo lanovke
 • Alternatíva k meraniu vrtuľkovými prístrojmi

Hladina: 15m/ 35m /75m /120m:

 • Bezkontaktné meranie
 • Bezúdržbová prevádzka
 • Radarová technológia nezávislá na poveternostných podmienkach

Prietok v otvorených kanáloch:

 • 3m /6m /8m
 • Stacionárne bezkontaktné meranie prietoku
 • Bezúdržbová prevádzka
 • Jednoduchá inštalácia nad hladinou
 • Ľahká integrácia do exitujúcich systémov

Na stiahnutie