Vyhľadať
Close this search box.
Monitorovacie systémy pre potravinársky priemysel a výrobu nápojov

Kategórie ECM pre potravinársky a nápojový priemysel

 • Zloženie tekutín
 • Membránové filtre
 • Fermentácia a kryštalizácia
 • Výška peny
 • Zloženie práškov
 • Vlhkosť / vlhkosť
 • Filtračný systém
 • Prietok / tlak / hladina
 • Čistota priemyselného plynu
 • Baliace plyny
 • Proces sušenia rozprašovaním
 • Čistiace procesy
 • Čisté miestnosti
 • Bakteriologická aktivita
 • Sušenie kalu
 • Čistenie odpadovej vody
 • Inertizácia systémov skladovania,                                  prepravy a odstreďovania

Cieľové odvetvia, ktorými sa zaoberá skupina ECM sú pivovary, výroba nealkoholických nápojov, mliečne výrobky, káva a čaj, cukor, víno, destilácia, škrob.

Monitorovanie hustoty a zloženia pomocou optických a ultrazvukových prístrojov

Na monitorovanie hustoty a zloženia produktov, slúžia prístroje na báze refraktometrie a rýchlosti šírenia ultrazvuku v médiu. Výber optimálneho prístroja závisí od konkrétnej aplikácie.

Monitory tlaku / hladiny

Inteligentné snímače tlaku / hladiny v špeciálnom vyhotovení pre potravinársky priemysel s vysokou presnosťou v širokom rozsahu dynamických zmien prevádzkových teplôt. Snímače sú odolné proti vibráciám.

Analyzátory plynov

 • Baliace plyny – monitorovanie obsahu O2, CO2, N2 v baliacich plynoch
 • Čistota CO2 – stopový obsah síry, uhľovodíkov, NH3 a ďalších znečisťujúcich látok
 • Priestorové monitorovanie – prenosné a stacionárne analytické zariadenia

Monitorovanie stavu produktových filtrov

 • Detekcia pretrhnutého filtra
 • Identifikácia vadného filtra
 • Predlženie životnosti filtračných systémov
 • Lokalizácia netesných ventilov
 • Minimalizácia strát produktu

Monitorovanie procesu sušenia

V procese sušenia rozpustných produktov je dôležite sledovať rýchlosť prúdenia a vlhkosť produktu a vzdušniny tak, aby nedošlo ku zalepovaniu technológie.

Tvorba peny spôsobuje prevádzkové problémy. Týmto predchádza včasná detekcia jej kritickej výšky.

Kvalita procesnej vody a úniky organických látok do odpadových vôd

Sondy na sledovanie zloženia procesnej a odpadovej vody. Zvýšená koncentrácia organiky upozorňuje na únik produktu do odpadovej vody. Kompaktné analytické systémy na monitorovanie TOC, CHSK, BSK, pH,ORP, zákalu a ďalších zložiek.

Monitorovanie vlhkosti

Optické prístroje umožňujú monitorovanie obsahu vlhkosti v materiáli s využitím infračerveného princípu merania.

Bežné metódy na určenie znečistenia vody e.coli alebo enterococci baktériami dávajú výsledky až po 24-48 hodinách. Analyzátory na báze sledovania špecifickej enzymatickej aktivity detegujú mikrobiologickú aktivitu už v priebehu 15 minút a umožňujú tak včasnú realizáciu potrebných opatrení.

Ide o prístroje, ktoré pracujú na kapacitnom alebo mikrovlnovom princípe a sledujú rýchlosť pohybu a hmotnostný tok materiálu v potrubí. Technológia nahrádza nespoľahlivé mechanické riešenia a umožňuje implementovať trvalú bezobslužnú prevádzku.

Neinvazívne meranie prietoku a množstva energii

Príložné ultrazvukové prietokomery na určenie prietoku  kvapalných a plynných médií bez zásahu do potrubia. Príložné prietokomery umožňujú identifikáciu produktu v potrubí a tiež meranie výkonu vykurovacích alebo chladiacich systémov, ako aj meranie energie.

 

 

Parné a elektrické ohrevne systémy slúžia na udržiavanie optimálnej procesnej teploty a ochranu proti zamŕzaniu.

Na stiahnutie