Monitorovacie systémy pre potravinársky priemysel a výrobu nápojov

Kategórie ECM pre potravinársky a nápojový priemysel

 • Zloženie tekutín
 • Membránové filtre
 • Fermentácia a kryštalizácia
 • Výška peny
 • Zloženie práškov
 • Vlhkosť / vlhkosť
 • Filtračný systém
 • Prietok / tlak / hladina
 • Čistota priemyselného plynu
 • Baliace plyny
 • Proces sušenia rozprašovaním
 • Čistiace procesy
 • Čisté miestnosti
 • Bakteriologická aktivita
 • Sušenie kalu
 • Čistenie odpadovej vody
 • Inertizácia systémov skladovania, prepravy a odstreďovania

Cieľové odvetvia, ktorými sa zaoberá skupina ECM sú pivovary, výroba nealkoholických nápojov, mliečne výrobky, káva a čaj, cukor, víno, destilácia, škrob.

Monitorovanie tekutého obsahu

 • Pivovary
 • Mliekarne
 • Nealkoholické nápoje
 • Víno

Monitory tlaku / hladiny

Inteligentné snímače tlaku / hladiny v špeciálnom vyhotovení pre potravinársky priemysel s vysokou presnosťou v širokom rozsahu dynamických zmien prevádzkových teplôt. Snímače sú odolné proti vibráciám.

Analyzátory plynov

 • Baliace plyny – monitorovanie obsahu O2, CO2, N2 v baliacich plynoch
 • Čistota CO2 – stopový obsah síry, uhľovodíkov, NH3 a ďalších znečisťujúcich látok
 • Priestorové monitorovanie – prenosné a stacionárne analytické zariadenia

Analyzátory stavu filtrov na báze presného merania prachu (produkt za filtrom)

 • Dvojvodičové napájanie
 • Universal Line Power a Modbus
 • Bluetooth pripojenie
 • Dizajn podľa ASTM D7392, EN 15859
 • Široký rozsah teplôt okolia (-40 °C až 70 °C)
 • Robustná konštrukcia

Viackanálový monitor pevných častíc (Viac filtrov / komôr)

Sprejové sušičky

Monitorovanie peny

Prístroje na kontrolu kvality vody

Senzorové sondy na sledovanie zloženia nasávanej vody a odtoku. Monitorovanie odpadových vôd naznačuje náhodný únik produktu do odpadovej vody. Kompaktné analytické systémy na monitorovanie TOC, CHSK, BSK, NH4, pH, ORP, DO, fenolov, uhľovodíkov BTX, zákalu a ďalších zlúčenín.

Monitorovanie vlhkosti

Optické prístroje umožňujú monitorovanie obsahu vlhkosti v materiáli s využitím infračerveného princípu merania.

Optické prístroje umožňujú monitorovanie obsahu vlhkosti v materiáli s využitím infračerveného princípu merania.

Monitorovanie bakteriologického znečistenia

Využíva sa hlavne pri plnení minerálnych vôd a nealkoholických nápojov s rýchlou odozvou vo vnútri ktorá je 15 minút.

Tok práškov a granulátov

Elektrické snímače rýchlosti prúdenia a hmotnostného prietoku práškov a granulátov. Tieto monitory umožňujú presné dávkovanie produktov, ako aj okamžitú indikáciu problémov s rozvodmi, násypkami a prepravníkmi.

Na stiahnutie