Vyhľadať
Close this search box.
Monitorovanie filtračných systémov
Rukávové filtračné systémy slúžia na oddelenie častíc od prúdu vzdušniny alebo spalín. Obvykle ide o stovky filtrov, ktoré sú usporiadané do radov. Pri zanesení filtrov nárast diferenciálneho tlaku medzi vstupným a výstupným prúdom inicializuje sekvenčné čistenie jednotlivých filtračných radov. Analytický systém na výstupe z filtračného systému sleduje zvýšenie prachovej koncentrácie vplyvom otvorov vznikajúcich na opotrebovaných filtroch, ktoré sa prejavujú tesne po čistiacom cykle príslušného radu filtrov. Takto je možné podstatne predĺžiť dobu používania rukávových filtrov. Vzhľadom na zachytenie vznikajúceho problému v zárodočnom štádiu je možné výmenu filtrov vykonať počas plánovanej odstávky – prakticky úplne sa vylúči možnosť havárie filtrov. Popri kvalite materiálu filtra, systém upozorní aj na problémy s aktiváciou čistenia niektorého radu filtrov.

Na stiahnutie