Vyhľadať
Close this search box.
Monitorovanie plynových rozvodov

Prístroje našej partnerskej spoločnosti CSI slúžia na sledovanie, záznam a vizualizáciu všetkých foriem energii používaných v závode, ktorými sú zemný plyn, stlačený vzduch, para, ohrievacie a chladiace média.

Monitorovanie vlhkosti a rosného bodu stlačeného vzduchu poskytujú mnohé cenne informácie pre mnohé dôležite technológie. Meranie a vizualizácia dôležitých parametrov umožňuje efektívne sledovanie a optimalizáciu energetických tokov. Prenosne prístroje CSI umožňujú rýchlu a presnú lokalizáciu netesnosti a miest uniku plynných médií.

Tepelno vodivostné prietokomery CSI slúžia na presne sledovanie prietoku:
 • Stlačeného vzduchu 
 • Zemného plynu
 • Propánu/LPG
 • Vodíka
 • Kyslíka 
 • Dusíka

Hlavnými aplikáciami sú:

 • Rozvody stlačeného vzduchu
 • Sušenie granulátov
 • Rozvody SFG v transformátorových staniciach
 • Výroba technických plynov
 • Bioplyny
 • Automobilky
 • Lakovne
 • Farmaceutický priemysel
 • Pivovary a výroba nápojov
 • Spracovávanie plastov
 • Výroba ocele a metalurgia
 • Sklárne 
 • Chemický a petrochemický priemysel

Na stiahnutie