Vyhľadať
Close this search box.
Riešenia pre plynárenský priemysel

Kompaktné analyzátory zemného plynu

Prenosné a stacionárne kompaktné analyzátory určené na sledovanie – výhrevnosť zemného plynu, Wobbe indexu, stlačiteľnosti, metánového čísla, CO2, ale aj obsahu vodíka v zemnom plyne.

Monitorovanie odorizácie zemného plynu

Analyzátory využívajú chromatografickú separáciu jednotlivých odorizačnýôch komponentov a citlivý elektrochemický detektor. Vďaka chromatografickému princípu obohacovanie plynu vodíkom neovplyvňuje meranie. Systém je prakticky bezúdržbový, vyžaduje sa len štvrťročné doplnenie destilovanej vody do detektora. Životnosť detektora je vyše 10 rokov. Prístroj ako nový plyn využíva dusík a to buď z tlakovej fľaše, alebo z opcionálneho vyvíjača, ktorý je súčasťou prístroja.

Vzorkovače plynu

Vzorkovače sú určené k montáži na potrubie a zabezpečenie reprezentatívnej vzorky na následnú laboratórnu analýzu do vhodných tlakových nádob. Vzorkovanie môže byť proporcionálne podľa času, alebo pretečeného množstva plynu.

Analýza celkovej síry

Ide o prístroje na princípe acetátovej pásky s vodíkovým reaktorom TS. Prístroje môžu byť dodané so zabudovaným vyvíjačom vodíka. Existuje možnosť súčasného merania H2S a TS. Výhodou je monitorovanie ľubovoľných sírnych zlúčenín s veľkým dynamickým rozsahom citlivosti.

Transportné vzorkovacie valce

Tlakové valce na bezpečnú prepravu vzorky plynu.

Dávkovače odorantov

Dávkovače používajú pneumatické, alebo elektrické čerpadlo. Môžu byť vybavené pevnou nádobou na odoranty. Modulárny systém pokrýva široký sortiment dávkovačov už od 1,5 l odorantu denne, až po veľké objemy rádu stoviek litrov.K dispozícii je aj dávkovač s „nulovými emisiami“, ktorý môže byť inštalovaný bez akýchkoľvek obmedzení z hľadiska vplyvu na okolie.

Monitorovanie H2S, CO2, O2 a vlhkosti

Prístroj na princípe TDL využívaný najmä na sledovanie H2S, CO2, O2 a vlhkosti v zemnom plyne. Vyznačuje sa robustnosťou a vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou

Prístroje H2SCAN využívajú unikátnu technológiu paládiovo-niklového meracieho článku, ktorý selektívne meria obsah vodíka v sledovanom médiu. Nevyžaduje žiadnu ďalšiu infraštruktúru, doplnkové merania, ani pomocné médiá.

Príložné ultrazvukové prístroje Flexim sa vyznačujú vysokou presnosťou a flexibilitou použitia aj na sledovanie prietoku plynov. Nevyžadujú sa otvory do sledovaného potrubia a prístroj je možné použiť aj ako prenosné zariadenie.

Kamerový systém

Kamerový systém na zistenie kvapalných a tuhých depozitov na dne plynových potrubí.

Na stiahnutie