Vyhľadať
Close this search box.
Riešenia pre papierenský a celulózový priemysel

Riadenie spaľovania, ochrana elektrofiltrov

In-Situ a laserové TDL analyzátory na optimalizáciu spaľovania a na ochranu elektrofiltrov.

Riadenie spaľovania

Prienik vody do mazacieho oleja

Monitor obsahu vody v mazacích olejoch, najmä za účelom ochrany ložísk papierenských strojov.

Výluhy

Proces bielenia

Analýza chemického zloženia v procese bielenia.

Výluhy

Organika v procesných vodách

Analyzátory a sondy na sledovanie organického obsahu procesných a odpadových vôd.

Výluhy – analyzátory merania môžu byť dodávané aj v zdvojenej zabezpečenej verzii.

Výluhy

Vlhkosť drevnej štiepky

Optické, kapacitné, alebo mikrovlnné monitory obsahu vody v drevnej štiepke. 

Snímače tlaku pre výrobu celulózy

Snímače absolútneho a diferenciálneho tlaku odolné vibráciám, bez olejovej náplne v impulznom potrubí.

Dávkovanie koagulantov a flokulantov

Prenosné titrátory na optimalizáciu dávkovania koagulantov a flokulantov.

Monitory výšky peny na vodnej hladine s výstupom na riadenie miešania a dávkovanie inhibítorov.

Výluhy

Vzorkovanie celulózy a kalov

Vzorkovače hustých kalových substancií určených na neskoršiu laboratórnu analýzu.

Výluhy

Robustné in-situ analyzátory s optickým lúčom v difúznej trubici zaručujú dlhodobú spoľahlivú prevádzku s minimálnymi nárokmi na údržbu. Prístroje sa montujú priamo na dymovod a je možné k nim pripojiť snímače kyslíka, TZL, prietoku a prípadne aj ďalších komponentov. S centrálnym počítačom komunikujú pomocou sieťového prepojenia, takže nároky na infraštruktúru sú minimálne.

Výluhy

Monitorovanie zápachov

Stacionárne a mobilné prístrojové vybavenie na monitorovanie zápachov Vzorkovače sú aktivované pri epizódach pachového znečistenia. Odobrané vzorky sú určené na olfaktometrické vyhodnotenie alebo chemickú analýzu.

Skupina ECM je dodávateľom certifikovaných imisných monitorovacích systémov, na orientačné meranie pre informovanie obyvateľstva miest môžu však tieto systémy byť zložité, nákladné a pomerne náročné na údržbu. Pre takéto aplikácie dodávame prístroje na báze kompaktných senzorových modulov. Tieto stanice umožňujú monitorovanie plynných znečisťujúcich látok SO2, NOX, NO2, O3, CO, CO2, VOC, H2S a tiež polietavého prachu PM10 a PM2.5.

ČOV

Monitorovacie stanice na vstupe, výstupe a v samotnom procese čistenia odpadových vôd.

Na stiahnutie