Vyhľadať
Close this search box.
Katalytická úprava paliva na zvýšenie účinnosti spaľovania
Kazety s katalytickou náplňou od spoločnosti Fitch rekonfigurujú uhľovodíkové reťazce plynných a tekutých palív tak, že sa zvyšuje účinnosť spaľovania tekutých aj plynných palív.
 • Zníženie podielu polynukleárnych aromátov a súčasné zvýšenie podielu alifátov
 • Zvýšenie pomeru H-C
 • Zvýšenie Cetánového čísla
 • Zlepšenie mazacích schopností
 • Zvrátenie procesu prirodzenej degradácie palív

Obvyklé tekuté palivá

 • Motorová nafta
 • Bionafta
 • Dieselové palivo pre lode
 • Ťažké oleje
Vďaka katalytickej úprave palív nastáva výrazná úspora pri prevádzke energetických zariadení a tiež u veľkých dieselových motorov nákladných áut, autobusov, ťažobných zariadení, lokomotív a lodí.

Obvyklé plynné palivá

 • Zemný plyn
 • Bioplyn
 • Propán

V prípade plynných palív katalytická úprava spôsobuje lepší prístup spaľovacieho kyslíka ku atómom vodíka, čím sa zvyšuje efektivita spaľovania.

Katalytická úprava palív zvyšuje účinnosť spaľovania, znižuje spotrebu a znižuje emisie, je teda jednak ekonomickým, ale aj ekologickým riešením.

Na stiahnutie