Vyhľadať
Close this search box.
Riešenia pre sklársky a keramický priemysel

Riadenie spaľovania

Pre optimálne riadenie spaľovacích procesov je dôležité riadenie prívodu vzduchu  na základe reprezentatívneho monitorovania obsahu O2 a CO v spalinách pri vysokých teplotách. Obvyklé sledovanie O2 je na účinné sledovanie jednotlivých horákov často nedostatočné. Reprezentatívnu informáciu poskytuje len súbežné meranie O2 a CO.

Prietok plynu a vzduchu pri spaľovaní

Prietokomery na princípe tepelnej vodivosti, ultrazvuku alebo diskontinuity na monitorovanie i horúcich a znečistených plynov.

Filtračné systémy

Automatická identifikácia problematických filtračných elementov Optimalizácia čistenia filtračných systémov.

Monitorovanie pracovného prostredia

Prístroje na monitorovanie prachu a plynných škodlivín v pracovnom prostredí.

AMS

Európska legislatíva vyžaduje kontinuálne monitorovanie emisií. Ovykle ide o SO2, NOX, CO, CO2, O2, TZL a prietok. Monitorovanie môže byť rozšírené o HCl, HF, NH3, TOC, a zlúčeniny ortuti. Prístroje musia spĺňať QAL1 certifikačné podmienky. AMS musia byť vybavené zodpovedajúcim bezpečným a spoľahlivým dátovým systémom, ktorý spĺňa legislatívne požiadavky a zabezpečuje potrebný užívateľský komfort.

Tieto prístroje sú určené na analýzu zloženia spalín za účelom testovania a správneho nastavenia činnosti horákov. Prístroje zabezpečujú spoľahlivú prevádzku v drsných podmienkach v širokom rozsahu okolitých teplôt. Komunikácia so smartfónmi a inými prenosnými zariadeniami zvyšuje komfort ich využívania. 

Prietok a vzorkovanie práškov a tuhých materiálov

Meranie prietoku a reprezentatívne vzorkovanie sypkých materiálov pre laboratórny rozbor.

Na stiahnutie