Monitorovanie oleja vo vysokonapäťových transformátoroch

Transformátorový olej plní niekoľko funkcii

 • Izoluje proti napäťovým prierazom
 • Zabraňuje korózií
 • Odvádza teplo
 • Chráni izolácie
 • Znižuje hluk

Potrebujeme preto:

 • Odolnosť voči starnutiu
 • Nízky súčiniteľ tan δ
 • Vhodnú viskozitu pri nízkych teplotách
 • Dobré vlastnosti na predchádzanie korózií

Je potrebné sledovať štyri dôležité parametre:

 • Prierazové napätie
 • Tan δ
 • Obsah vody v izolačnom oleji
 • Teplota
 •  

Priebeh procesu degradácie transformátorového oleja je dostupnými prístrojmi merateľný až  v pokročilom stave starnutia. Prístroj OilSens® umožňuje spoľahlivé meranie zmien vlastnosti transformátorového oleja počas celej doby jeho používania. Meranie zabezpečuje trojica kruhových elektród ktoré sú ponorené do oleja. Pomocou elektród sa meria elektrická vodivosť, relatívna permitivita a teplota. Vodivosť charakterzuje prierazné napätie a spolu s permitivitou umožňuje výpočet obsahu vody.

Senzor je vybavený samoučiacim adaptívnym interpretačným algoritmom vďaka korelácie priebehu vodivosti a permitivity s priebehom teploty oleja.

hands, phone, smartphone-1851218.jpg

Model umožňuje výpočet teplotne kompenzovanej permitivity a tiež výpočet prierazného napätia. Najdôležitejšou aplikáciou je proces regenerácie oleja vo veľkých transformátoroch, ktorý môže trvať aj niekoľko týždňov. Stav regenerácie je možné sledovať na diaľku napr. prostredníctvom mobilného telefónu.

Použitie prístroja OilSens® umožňuje zvýšiť efektivitu procesu regenerácie a tým aj spoľahlivosť.

 

Na stiahnutie