Riešenia pre monitorovanie vodíkových technológií

Koncentrácia vodíka

Prístroje H2SCAN umožňujú priame monitorovanie vodíka bez interferencií. Využívajú paládium niklový snímač, chránený radom patentov. Tieto kompaktné analyzátory umožňujú selektívne meranie koncentrácie H2 v rozmedzí 0.1–100%. Popri monitorovaní technológie umožňujú aj bezpečnú detekciu únikov vodíka. Dodávajú sa  v rozličných prenosných aj stacionárnych vyhotoveniach a sú užívateľsky podstatne výhodnejšie,  ako nepriame tepelne-vodivostné, alebo chromatografické prístroje.  

 

Nečistoty vo vodíku

Analyzátor HydrogenSense spoločnosti V&F je určený na sledovanie stopových znečisťujúcich látok vo vodíku v zmysle noriem ISO 14687:2019 a SAE J2719_2020, ktoré definujú maximálnu prípustnú koncentráciu znečisťujúcich látok vo vodíku. Medzi tieto znečisťujúce zložky patrí najmä H2O, O2, He, N2, Ar, CO, CO2, TS THC, HCHO, HCOOH, NH3, HCl a Cl2. Prístroje pracujú na princípe hmotnostnej spektrometrie a umožňujú jediným analyzátorom sledovať všetky zložky s veľmi rýchlou odozvou.

Príložné prietokomery

Príložné prietokomery Flexim umožňujú presné meranie prietoku vodíka z vonkajšej strany potrubí. Pre problém s tesnosťou spojov pri vodíkových technológiách ide o obzvlášť výhodné riešenie.

Na stiahnutie