Vyhľadať
Close this search box.
Riešenia pre monitorovanie vodíkových technológií

Koncentrácia vodíka

Prístroje H2SCAN umožňujú priame monitorovanie vodíka bez interferencií. Využívajú paládium niklový snímač, chránený radom patentov. Tieto kompaktné analyzátory umožňujú selektívne meranie koncentrácie H2 v rozmedzí 0.1–100%. Popri monitorovaní technológie umožňujú aj bezpečnú detekciu únikov vodíka. Dodávajú sa  v rozličných prenosných aj stacionárnych vyhotoveniach a sú užívateľsky podstatne výhodnejšie,  ako nepriame tepelne-vodivostné, alebo chromatografické prístroje.  

 

Nečistoty vo vodíku

Analyzátor HydrogenSense spoločnosti V&F je určený na sledovanie stopových znečisťujúcich látok vo vodíku v zmysle noriem ISO 14687:2019 a SAE J2719_2020, ktoré definujú maximálnu prípustnú koncentráciu znečisťujúcich látok vo vodíku. Medzi tieto znečisťujúce zložky patrí najmä H2O, O2, He, N2, Ar, CO, CO2, TS THC, HCHO, HCOOH, NH3, HCl a Cl2. Prístroje pracujú na princípe hmotnostnej spektrometrie a umožňujú jediným analyzátorom sledovať všetky zložky s veľmi rýchlou odozvou.
Príložné prietokomery Flexim umožňujú presné meranie prietoku vodíka z vonkajšej strany potrubí. Pre problém s tesnosťou spojov pri vodíkových technológiách ide o obzvlášť výhodné riešenie.

Na stiahnutie