Info o novinkách v ECM

O nás

ECM ECO Monitoring a.s. Bratislava je ústredným článkom medzinárodnej skupiny zameranej na systémy na kontinuálnu analýzu plynov, kvapalín a častíc pre ekologické, technologické a procesné aplikácie. Skupina ECM združuje skúsenosti vedúcich výrobcov analytickej prístrojovej techniky, ktoré ponúka svojim zákazníkom najmä v oblasti strednej a východnej Európy.

Partnerstvo s vedúcimi výrobcami analytickej prístrojovej techniky umožňuje ECM ponúknuť svojim zákazníkom riešenia optimalizované pre konkrétne aplikácie.

ECM ECO Monitoring je certifikovaná podľa ISO 90001, 14001 a 45001. Je členom Asociácie čistiarenských expertov SR, členom Slovenského národného komitétu (IWA) a ďalších profesionálnych združení.

ISO a SCC certifikáty:

Vďaka územnému pobytu a teamu kvalifikovaných špecialistov je ECM pripravená poskytovať svoje služby rýchlo a účinne.

Na Slovensku nás nájdete:

 • ECM ECO Monitoring, a.s., Bratislava
 • ECM MONITORY, spol. s r.o., Košice
 • ECM Systems, s.r.o., Partizánska Lupča

Spoločnost ECM je prítomná vo väčšine krajín strednej a východnej Európy:

Territorial coverage of ECM ECO Monitoring

Spoločnosť ECM pôsobí v nasledovných krajinách:

 • Slovenská republika
 • Česká republika
 • Rakúsko
 • Maďarsko
 • Poľsko
 • Chorvátsko
 • Slovinsko
 • Srbsko
 • Bosna a Hercegovina
 • Macedónsko
 • Rumunsko
 • Bulharsko
 • Baltské štáty
 • Rusko
 • Ukraina
 • Kazachstan

Centrála spoločnosti ECM ECO Monitoring, a.s. je v Bratislave.

Novinky

27. 2. 2019 Monitorovací systém na on-line sledovanie zloženia výfukových plynov vozidiel

prechádzajúcich okolo senzora v reálnej prevádzke. Systém umožňuje aj rýchlu identifikáciu manipulácie komponentov na znižovanie emisií.

27. 2. 2019 Prenosný kompaktný optický imisný analyzátor na monitorovanie znečistenia ovzdušia

v mestských aglomeráciách a v okolí priemyselných podnikov

Realizácia: Embex, s.r.o.
Powered by: DynaMight
6ES5pUbY6fonhfVQTxN8Kx7Lr4fR4QRD9JAYvGW78
7H4Wl1AZMVvTu7VHzh1qmaCR74TIfjDCr7gpNAQy2