Info o novinkách v ECM

Ako nás nájdete

Centrála spoločnosti ECM ECO Monitoring, a.s. sa nachádza v Bratislave.

Centrála ECM ECO Monitoring, a.s.

Pre zobrazenie detailnej mapy na Google maps s funkciou priblíženia, navigačnými tlačítkami a detailným popisom kliknite na odkaz, uvedeny nižšie, prípadne priamo na mapu: ECM mapa na Google Maps.

Centrála - náhľad mapy

Novinky

27. 2. 2019 Monitorovací systém na on-line sledovanie zloženia výfukových plynov vozidiel

prechádzajúcich okolo senzora v reálnej prevádzke. Systém umožňuje aj rýchlu identifikáciu manipulácie komponentov na znižovanie emisií.

27. 2. 2019 Prenosný kompaktný optický imisný analyzátor na monitorovanie znečistenia ovzdušia

v mestských aglomeráciách a v okolí priemyselných podnikov

Realizácia: Embex, s.r.o.
Powered by: DynaMight
6ES5pUbY6fonhfVQTxN8Kx7Lr4fR4QRD9JAYvGW78
7H4Wl1AZMVvTu7VHzh1qmaCR74TIfjDCr7gpNAQy2