Riešenia pre automobilový priemysel

Prenosný monitorovací systém výfukových plynov PEMS

PEMS (Portable Emission Monitoring System) Prenosný monitorovací systém PEMS je určený na sledovanie zloženia výfukových plynov vozidla počas jazdy. Analytické zariadenie je na prívese, alebo je pripevnené na sledovanom vozidle, odoberá vzorku z výfuku a monitoruje všetky vnútorné parametre testovaného vozidla. Vybavenie presne zodpovedá príslušným európskym štandardom a je primárne určené pre výskumníkov, univerzity a konštruktérov motorov. Monitorovanými zlúčeninami sú CO, CO2, NO, NO2, uhľovodíky (metánové / nemetánové možnosti pomocou analyzátorov FID) a častice využívajúce kondenzačné počítadlá častíc od veľkosti 10 nm. K dispozícii sú dve verzie prístroja: jeden pre automobily, druhý pre necestné a iné pojazdové ťažké stroje.

Monitorovací systém výfukových plynov

AEROTRAK+ monitory čistých priestorov a lakovní

Sú určené na monitorovanie čistých priestorov pri výrobe kritických komponentov motorov. Taktiež umožňujú monitorovanie priestorov lakovni, v ktorých sa nesmú vyskytovať častice veľkosti, ktora by bola viditeľná na lesklom povrchu. Prístroje sú vybavené  zabudovaným čerpadlom a bezdrôtovou komunikáciou.

Monitorovací systém výfukových plynov

Meranie prietoku rosného bodu a detekcia úniku plynných médií

Tieto prístroje sú určené na sledovanie, záznam a vizualizáciu všetkých foriem energii používaných v závode, ktorými sú zemný plyn, stlačený vzduch, para, ohrievacie a chladiace média. Použitie takéhoto monitorovania si priamo vyžaduje energeticky manažment podľa normy ISO 50001. Príložne prístroje od spoločnosti Flexim umožňujú flexibilne sledovanie tokov energií. Taktiež dôležite je sledovanie prietoku a rosného bodu stlačeného vzduchu pre lakovní a ďalšie technológie. Prenosný pristroj CSI na diaľkovú lokalizáciu miesta uniku umožňuje ušetriť tisíce eur ročne

Monitorovací systém výfukových plynov

Ultrazvukové monitorovanie zloženia kvapalín

Monitorovanie zloženia kvapalného média je dôležite najmä pri nasledujúcich aplikáciách:

 • Mazacie  emulzie rezných nástrojov
 • Textúrovanie a leptanie
 • Obsah oleja v chladiacich systémoch
 • Výroba AdBlue
Monitorovací systém výfukových plynov

Analyzátory kvality vody na účinné sledovanie a riadenie čistiarne odpadových vôd

Kompaktné analytické systémy určené na monitorovanie TOC, CHSK, BSK, fosfátov, amoniaku, ORP, kyslíka, fenolov, BTX uhľovodíkov, pH, zákalu a ďalších zložiek.

Ekológia a pracovné prostredie

 • Automatické emisné monitorovacie systémy s certifikáciou QAL1 podľa EN14181
 • Monitorovanie imisií v okolitom ovzduší
 • Sledovanie toxických a výbušných plynov v pracovnom prostredí
 • Kalibrátory detektorov toxických plynov s interným vyvíjaním kalibračného plynu
 • Testery prostriedkov na ochranu dýchania
 • Sledovanie prašnosti pracovného prostredia
 • Rozptylové modely pre prípady nebezpečných únikov
Monitorovanie zloženia plynov a kvapalín

Na stiahnutie